Biedrība HELPplus.lv

Par mums 

" HELPplus.lv " ir labdarības organizācija, kura palīdz veikt ziedojumus. " HELPplus.lv " atbalsta programmas un projektus, kuri ir sociali svarīgi un risina konkrētas problēmas. 

Mēs palīdzam smagi slimiem bērniem un pieaugušajiem, kuriem nepieciešama ārstēšanās vai rehabilitācija un kuri paši saviem spēkiem nespēj segt ar to saistītos izdevumus. Jūs variet pievienoties labdarības cēlajiem mērķiem. Jūsu palīdzību gaida ļoti daudzi! Viņi nezaudē cerību izveseļoties.

Ar " HELPplus.lv " palīdzību uzņēmumiem un privātpersonām ir iespēja paust savu sociālo atbildību par līdzcilvēkiem, darīt to ērti, bez ievērojamiem laika tēriņiem. Un to darot, veidot Latviju par valsti, kurā līdzcilvēks palīdz līdzcilvēkam un visa nācija kopā izjūt atbildību par katru indivīdu atsevišķi.

Jūs arī variet palīdzēt. Pievienojaties!

"Kā palīdzēt "


Jūs varat veikt ziedojumu ar interneta banku vai jebkurā bankā, norādot musu konta numuru:
AS Swedbank
LV63HABA0551041162870
SWIFT:HABALV22

"Dalīties informācijai"


Dalīties sociālajos tīklos, pastāstīt saviem draugiem par cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība - kopā mēs varam palīdzēt daudz ātrāk!

         

Musu programmas:

 

Programma ”Veselība”

Programmas mērķis: palīdzība smagi slimiem bērniem un pieaugušajiem, kuriem nepieciešama ārstēšanās vai rehabilitācija, valsts nekompensējamo medikamentu iegāde, atbalsts tehnisko palīglīdzekļu iegādē (piemēram, invalīdu rati, speciālās funkcionālās gultas, insulīna pumpi un katedras, ortopēdiskie apavi un c.t.), invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošana (personām pēc insulta u.c.)

Programma „Sociālā palīdzība”

Programmas mērķis: palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, nepilnām ģimenēm, personām, kuras ir nonākušas krīzes situācijā.

Programma „Senioru paaudze”

Programmas mērķis: atbalsts un palīdzība vientuļiem cilvēkiem (sociālā darbinieka konsultācijas, psihosociālais atbalsts, atbalsts komunikācijā ar valsts un pašvaldības iestādēm, medicīnas iestādēm, atbalsts sociālās palīdzības saņemšanā u.c. Atbalsts dažādu pasākumu organizēšanā.

Programma „Bērni bērniem”

Programmas mērķis: atbalsts bērniem invalīdiem, atbalsts bērniem no sociālā riska ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, atbalsts bērniem, kuri dzīvo vai atrodas dažādās sociālajās institūcijās. Tāpat atbalsts pirmsskolas mācību iestāžu bērnu vecākiem Ziemassvētku un Jaunā gada labdarības pasākumu organizēšanā.